Information om föreningen

Verksamhetsberättelse för Tango Blekinge - Tango By The Sea 2019.

 

 

Aktiviteter för allmänheten. Verksamhetsåret 2019 innehöll en hel del spännande tangoarrangemang och aktiviteter med syfte att sprida tangon till både allmänhet och medlemmarna enligt föreningens stadgar. Det blev ”praktikor”, kurser, workshops, konserter, milongor och tillfälle att  prova-på. 

För våra aktiva medlemmar. Under våren och hösten 2019 har kurser ordnats av Cecilia Linghäll i samarbete med vår vän-instruktör Julian Castro och ”El Encuentro Tango”.  Även om det inte gjorts någon formell utvärdering, så verkar kurserna uppskattas av deltagarna. Det är glädjande att ett antal nya ansikten har välkomnats in i tangogemenskapen. Uppslutningen till kurserna har varit god även om det saknas förare. Marknadsföring av kursen görs i samarbete med ”El Encuentro Tango” vilket verkar ha gett resultat. Marknadsföring inför kursstart kräver framförhållning och planering i god tid för att nå ut till intresserade nybörjare och fortsättare som återanmäler sig för ytterligare en termin. Det är roligt med många nybörjare och  det är glädjande att många sedan vill fortsätta med kurser och ta del av föreningens övriga aktiviteter. Det såg inte ut som om tillräckligt många anmält sig till nybörjarkursen vid årsskiftet men nu har vi ett högt deltagande i båda kurserna. En del anmäler sig åter i kurserna som förare, istället för följare. ☺. 

Som komplement till fortsättarkurserna har föreningen under de senaste åren bjudit in till ett antal workshops. Det blev 3-4  st per termin med olika teman och olika instruktörer. Under 2019 har vi arrangerat workshops i samarbete med regionala instruktörer från Danmark, Kalmar, och Skåne. Det upplägget har varit ekonomiskt och logistiskt mer praktiskt för föreningen. I samband med workshopparna erbjuder instruktörerna även privatlektioner.  Vi är mycket glada över att Gunner Svendsen, en av tangopionjärerna från Köpenhamn undervisat och hållit workshop, samt att det fanns tillfällen till privatlektioner. Vi hade i höstas en lärorik workshop med Lene Sørensen. Återbesöket av Daniel Carlsson från Tangokompaniet och Eva Lehrmann var uppskattat och likaså besöket av Anne och Joel Brage från Amatango från Österlen. I samband med workshop i november ordnades en milonga. Antalet praktikatillfällen under 2019 var +8. Året avslutades med praktikalonga (8/12). Dock har vi fått förfrågningar om att ordna ”praktikor” mer ofta. Nu är det bara ”praktikor” varannan söndag.  

 

Deltagade i utbildning och på externa evenemang. Tango Blekinge har under tangoåret 2019 bidragit med närvaro vid ett flertal event hos andra tangoarrangörer/föreningar bl.a Kalmarsunds sommarpraktikor i Stadsparken, Camarins, Amatangos helgevent och sommarkurs, Baltic Sea Tango Festival på Bornholm. Samt i sommarkonsert och milonga på Kulturcentrum i Ronneby.

 

 

Vi i Tango Blekinge ser det som vårt uppdrag att sprida tangon i alla dess former till så många som möjligt i hela Blekinge. Det tycker vi att vi har gjort under 2019 och förhoppningsvis kan föreningen fortsätta att utvecklas och så sakteliga bygga en bredare medlemsbas och ökat medlemsengagemang ytterligare under kommande år. Föreningen hade under året 18 st betalande medlemmar. Under hösten 2019 uppdaterades hemsidan för att nå ut till allmänheten med föreningens aktiviteter.

 

Styrelsearbete & medlemmar. Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen bestått av Ulyana Munoz (ordf. 2 år), Joachim Wiederstedt (kassör 2 år, valdes 2018), Hans Kyhlbäck (sekreterare 1 år), Jenny Nilsson (ledamot 2 år, valdes 2018), Lotta P. Wiederstedt (ledamot 1år) och Ulf Swärd och Ylva Haasum (suppleanter 1 år). Under verksamhetsåret har föreningens revisorer varit Lena Mahrle och Nils-Ingemar Thorell. Styrelse träffades vid 8 protokollförda möten räknat från förra årsmötet fram till skrivande stund, oftast kombinerade med ett enkelt samkväm – alltid mycket trevligt, produktivt och gott. Ordförande riktar ett tack till er alla för er tid, medverkan och engagemang – ovärderligt!

Valberedning (Cecilia Linghäll, Tania Sarmiento och Roland Lindström) har arbetat som planerat och sammanställt förslag på kandidater till valbara positioner. 

 

Med hopp om ytterligare många framtida tangoår för föreningen, samt i det närmaste: många sköna tangodanser till oss alla under 2020!


Ulyana Munoz, ordförande 

_____________________________________________________________________________________

Karlskrona 2019-03-14